سوالات متداول

سوالاتی را در اینجا لیست کرده ایم که برای شما ممکن است پیش بیایند.

فضای کاری اشتراکی و تیم های منتخب

ما پس از برگزاری رویدادهای مقدماتی، در رویداد جهش اول فرصتی فراهم می کنیم تا دانشجویان بتوانند ایده های خود را در مقابل مربیان و داوران ارائه کنند. از این میان ۱۰ تیم برتر برای هر دوره انتخاب می شوند.
شما وارد فضای کاری اشتراکی جهش می شوید و برای مدت ۲ ماه فرصت دارید تا کمینه محصول قابل ارائه خود را با کمک مربیان جهش آماده کنید.
در رویداد جهش دوم می توانید که نتیجه کار خود را در مقابل داوران، شتابدهنده ها، سرمایه گذاران و مرکز رشد دانشگاه بیان کنید تا پیشنهادهای خوبی برای ادامه فعالیت خود بشنوید. در حالت ایده آل اگر بتوانید به یکی از شتابدهنده های مستقر در دانشگاه وارد شوید، مسیر هموارتر و مطمئن تری را می توانید سپری کنید.

سوالات کلی درباره جهش

جهش یک شرکت خصوصی است که در مرکز نوآوری و رشد دانشگاه شهید بهشتی مستقر شده است و با مشارکت مرکز نوآوری اقدام به برگزاری دوره های پیش شتابدهی در دانشگاه شهید بهشتی می نماید.
جامعه مخاطب دوره های جهش، دانشجویان هستند و عموما در این مقطع از زندگی سرمایه چندانی برای هزینه کردن در چنین رویدادهایی را ندارند. به همین علت تمامی رویدادها و کارگاه های جهش رایگان است.
در هر دوره پیش شتابدهی، ۱۰ تیم از دوره های جهش فارغ التحصیل می شوند که شرکت جهش ۵٪ از سهام آنان را در ازای خدماتش خواهد داشت. امیدواریم که روزی ارزش این ۵٪ ها به میزانی باشد که بتواند درآمدزایی مناسبی هم برای جهش ایجاد کند.
جهش موفق شده است که برای برگزاری این دوره ها، سرمایه گذاری جذب نماید که با توجه به پیش بینی طولانی مدت بازگشت سرمایه به شرکت، هزینه های دوره های پیش شتابدهی را تامین نماید.

سوال خود را پیدا نکردید؟